ไขข้อสงสัย ประกันสุขภาพสุขภาพเหมาจ่ายดีอย่างไร ???

ไขข้อสงสัย ประกันสุขภาพสุขภาพเหมาจ่ายดีอย่างไร ???

   การเลือกซื้อประกันสุขภาพ เป็นเรื่องที่สำคัญ ถ้าหากเราเลือกประกันสุขภาพไม่เหมาะสมกับความต้องการหรือ ไลฟ์สไตล์ของเรา ก็จะทำให้เสียเวลาในการเบิกเคลม และอาจจะต้องยกเลิกทำเล่มใหม่ 

    วันนี้มีตัวอย่างประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย มาเล่าให้ทุกท่านฟัง ดังนี้

ข้อดี

1. ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เป็นประกันที่จ่ายค่าห้องพัก ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ ค่าผ่าตัด ค่ายา ค่ารักษาอื่น ๆ เป็นวงเงินตามแผนที่ท่านเลือก เช่น เหมาจ่ายค่ารักษาครั้งละ 500,000 บาท จนถึง 100 ล้านบาทต่อปี  โดยที่ท่านอาจจะไม่ต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มเลย

2. ประกันสุขภาพทั่วไปจะคุ้มครองกรณีนอนแอดมิดโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในเท่านั้น หากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุเล็กน้อยไม่ได้นอนโรงพยาบาลมาตรวจและรับยากลับบ้าน จะไม่สามารถเบิกค่ารักษาและค่ายาได้  แต่ถ้าท่านซื้อประกันสุขภาพเหมาจ่าย จะเพิ่มความคุ้มครองผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม เช่น อุบัติเหตุฉุกเฉินไม่ได้นอนโรงพยาบาล หรือ การตรวจเอ็กซเรย์ต่าง ๆ เช่น CT Scan ค่าใช้จ่าย 8,000 - 10,000 บาทต่อครั้ง หรือจะเป็นสแกน MRI ค่าใช้จ่าย 20,000 บาทขึ้นไปต่อครั้ง รวมทั้งค่าใช้จ่ายกรณีเจ็บป่วยเป็นมะเร็ง ต้องทำ เคมีบำบัด หรือ รังสีบำบัด ซึ่งการรักษาเหล่านี้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล ประกันสุขภาพเหมาจ่ายก็สามารถเบิกได้

3. ประกันที่เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลต่างทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัด เพราะประกันสุขภาพทั่วไปคุ้มครองผ่าตัดด้วยการลงมีดของแพทย์หรือหัตถการของแพทย์เท่านั้น  หากเป็นการผ่าตัดด้วยการส่องกล้อง เช่น ไส้ติ่งอักเสป หรือผ่าตัดนิ่ว จะคุ้มครองเพียง 15% ของวงเงินค่าผ่าตัด  แต่ประกันสุขภาพเหมาจ่าย คุ้มครองทั้งการผ่าตัดหัตถการ หรือ ส่องกล้อง ก็คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 100% เต็ม ทำให้ไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลย

4. ประกันสุขภาพเหมาจ่ายนั้น วงเงินในการรักษาค่อนข้างสูง ปัจจุบัน วงเงินค่ารักษาพยาบาลสูงสุดปีละ 100 ล้านบาทเลยทีเดียว ซึ่งทำให้สามารถเลือกโรงพยาบาลที่ดี มีแพทย์ที่เก่งและมีประสบการณ์ได้   และที่สำคัญ คือการที่มีวงเงินค่ารักษาสูง ๆ จะช่วยให้แพทย์สามารถแนะนำวีธีการ หรือนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในการรักษาที่ดีที่สุด เพื่อให้อาการป่วยหายเร็วขึ้น หรือเป็นโรคร้ายแรงก็สามารถรักษาให้กายได้  โดยไม่ต้องเจ็บปวด หรือทรมาณกับวิธีการรักษาแบบเดิม ๆ  รวมทั้งแพทย์สามารถจ่ายยา วัคซีน เวชภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพสูง เพื่อให้ผลการรักษาที่ดี และหายเร็วขึ้น

      ดังนั้นหากท่านมีงบประมาณในการทำประกันสุขภาพ 20,000 - 30,000 บาทต่อปี ขอแนะนำให้เลือกเป็นประกันสุขภาพเหมาจ่ายนะครับ 

      ท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำประกันสุขภาพดี ๆ ติดต่อได้ที่ 0871711563 ได้เลยนะครับ