เมืองไทย คุ้มครองตลอดชีพ 99/1

เมืองไทย คุ้มครองตลอดชีพ 99/1 (มีเงินคืน 2.25%)

– การันตีมีเงินคืนทุกปี ไปจนถึงอายุ 99 ปี
– มีหลักประกันก้อนโต ด้วยความคุ้มครองชีวิต 105%
– จ่ายเบี้ยครั้งเดียว ดูแลไปตลอดชีวิต
– ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 100,000 บาท
– ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
– สมัครได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 70 ปี

หมายเหตุ

ผลประโยชน์และความคุ้มครองชีวิต เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
(1) เป็นการออมในรูปแบบการประกันชีวิต
(2) เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
(3) การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

Scroll to Top