แบบประกันภัย เมืองไทย อีซี่ แพลน 11/1

แบบประกันภัย เมืองไทย อีซี่ แพลน 11/1

แบบประกันภัย เมืองไทย อีซี่ แพลน 11/1 จากเมืองไทยประกันชีวิต เพราะชีวิตไม่แน่นอน ทั้งหน้าที่การงาน สุขภาพ รวมไปถึงเศรษฐกิจ อาจทำให้ชีวิตคุณสะดุด เริ่มวางแผนหาตัวช่วยลดความเสี่ยงตั้งแต่วันนี้ ตอบโจทย์คนยุคใหม่ ซื้อออนไลน์ได้ทุกที่ ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สะดวก จ่ายเบี้ยเพียงครั้งเดียว ก็รีเทิร์นผลประโยชน์แน่นอน สูงสุด 112%

แบบประกันภัย เมืองไทย อีซี่ แพลน 11/1

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย
– อายุ 20-65 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง
– คุ้มครองนาน 11 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
– จ่ายเบี้ยครั้งเดียว

จำนวณเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 
– 25,000 บาท

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
– ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้

การตรวจสุขภาพ
– ไม่ต้องตรวจ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

สิทธิลดหย่อนภาษี
– ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

จุดเด่น แบบประกันภัย เมืองไทย อีซี่ แพลน 11/1
– จ่ายเบี้ยครั้งเดียว
– รับผลประโยชน์ตลอดสัญญา 112%

แบบประกันภัย เมืองไทย อีซี่ แพลน 11/1

หมายเหตุ

  • ผลประโยชน์ เงื่อนไข และความคุ้มครองโดยละเอียด เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
  • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • เป็นแบบประกันสำหรับการสมัครผ่านสื่อออนไลน์ โดยท่านจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสมัคร
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
คำถามที่พบบ่อย

Q : ใครที่สามารถทำประกัน แบบประกันภัย เมืองไทย อีซี่ แพลน 11/1 ได้บ้าง
A : ทำได้ตั้งแต่อายุ 20 – 65 ปี

 

Q : จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำของ แบบประกันภัย เมืองไทย อีซี่ แพลน 11/1 คือเท่าไร
A : 25,000 บาท

 

Q : ต้องตรวจสุขภาพมั้ย
A : ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ผู้ทำประกันต้องแจ้งข้อมูลสุขภาพตามจริงให้บริษัททราบ โดยการขอตรวจสุขภาพจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท

 

Q : ถ้าทำประกันนี้แล้วจะยังสามารถซื้อสัญญาอื่นเพิ่มเติมได้มั้ย
A : ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ แนบท้ายกรมธรรม์ได้

 

Q : ประกันนี้สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้มั้ย
A : สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงิน ฉบับที่ 172

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้น ให้บริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัทฯ ทราบข้อความจริงนั้นๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือให้บอกปัดไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญา และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ ความรับผิดของบริษัทฯ จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ แล้วทั้งหมดเท่านั้น

Scroll to Top