โครงการ PA Saved เว่อร์

โครงการ PA Saved เว่อร์ ดูแลเคียงข้าง คุ้มครองทุกเวลา

โครงการ PA Saved เว่อร์ อุบัติเหตุ ต่อให้ระวัง ก็อาจยังเกิดขึ้นได้ จะดีกว่าไหมถ้ามีผู้ช่วยคอยปกป้องค่าใช้จ่ายที่ไม่แน่นอนจากกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ คลายกังวล ด้วยประกันอุบัติเหตุ โครงการ PA Saved เว่อร์ ที่ให้ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ จากเมืองไทยประกันชีวิต ได้ครบครอบคลุม ช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุเล็กหรือใหญ่ ช่วยสร้างหลักประกันให้คนข้างหลัง คลายกังวลกับภาระต่างๆ หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน ด้วยความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 1 แสนบาท รับเพิ่มหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สูงสุด 2 ล้านบาท และยังเพิ่มให้เป็น 2 เท่าหากเกิดจากอุบัติเหตุสาธารณะ อุบัติเหตุแบบไหน ก็อุ่นใจได้ตลอดเวลา

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย
– อายุ 30 วัน – 60 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง
– คุ้มครอง 15 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
– จ่ายเบี้ยปีต่อปี

การตรวจสุขภาพ
– ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

จุดเด่น โครงการ PA Saved เว่อร์
– คุ้มครองชีวิต
– มีค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
– คุ้มครองทั่วโลก 24 ชม.

หมายเหตุ

• บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์สูงสุดของข้อ 2.1. เพียงกรณีเดียวเท่านั้น
• บริษัทฯ จะไม่พิจารณารับประกันภัย สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพที่มีลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง เช่น คนเช็ดกระจก (ที่สูง) นักมวยอาชีพ นักมวยปล้ำ ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง คนขับรถบรรทุกสิบล้อ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง นักแสดงกายกรรม ผู้แสดงแทน (ผาดโผน) จ๊อกกี้ เทรนเนอร์ม้า และคนเลี้ยงม้า ผู้ฝึกสัตว์ นักประดาน้ำ คนงานประจำสวนป่า, ป่าไม้ (อยู่ในป่า) ตำรวจ และทหาร (ที่ปฎิบัติงานภาคสนาม) เป็นต้น
• โครงการ PA Saved เว่อร์ เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย คุ้มครองภายในระยะเวลา 15/15 แนบสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
• สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยหลักที่มีผลบังคับอยู่ ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระเบี้ยประกันภัยทุกปี โดยระยะเวลาคุ้มครองต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของแบบประกันภัย คุ้มครองภายในระยะเวลา 15/15 ที่แนบท้ายอยู่ และอายุสูงสุดที่บริษัทฯ สามารถให้ความคุ้มครองได้ โดยอัตราเบี้ยประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุของผู้เอาประกันภัย
• เบี้ยประกันภัย สามารถ นำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้บางส่วน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด
• การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

คำถามที่พบบ่อย

Q: ประกันอุบัติเหตุ โครงการ PA Saved เว่อร์ ให้ความคุ้มครองยังไงบ้าง
A: ประกันอุบัติเหตุ โครงการ PA Saved เว่อร์ เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย คุ้มครองภายในระยะเวลา 15/15 แนบสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล โดย
• แบบประกันภัย คุ้มครองภายในระยะเวลา 15/15 ให้ความคุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
• สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ให้ความคุ้มครองในกรณีที่เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รวมถึงจะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลต่าง ๆ ตามที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งที่ได้ซื้อไว้ ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย ขยายความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และอุบัติเหตุสารธารณะ

 

Q: หากเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ไม่ใช่จากอุบัติเหตุ จะได้รับผลประโยชน์ใดหรือไม่
A: ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิต จากแบบประกันภัย คุ้มครองภายในระยะเวลา 15/15 เท่านั้น

 

Q: หากเข้ารับการรักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้าหรือไม่
A: ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล เมื่อแสดงบัตร Easy PA Credit ในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ในกรณีประสบอุบัติเหตุต่อโรงพยาบาลคู่สัญญาโดยไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้า ตามวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่ท่านเลือก โดยผู้เอาประกันภัยต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกให้โดยราชการ (บัตรที่มีรูปติด) ใช้ร่วมกับบัตร Easy PA Credit ทุกครั้ง ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่สะดวกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคู่สัญญา ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอื่น ๆ ได้ โดยสำรองค่าใช้จ่ายและนำใบรับรองแพทย์พร้อมใบเสร็จตัวจริงมาเบิกได้ที่บริษัทฯ

 

Q: ประกันอุบัติเหตุ โครงการ PA Saved เว่อร์ ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์หรือไม่
A: ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองในกรณีที่เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และรวมถึงจะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลต่าง ๆ ตามที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งที่ได้ซื้อไว้

 

Q: ถ้าทำประกันนี้แล้วจะยังสามารถซื้อสัญญาอื่นเพิ่มเติมได้มั้ย
A: สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้น

 

Q: ประกันอุบัติเหตุ โครงการ PA Saved เว่อร์ นี้สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้มั้ย
A: เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้บางส่วน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด

 

Q: ถ้าหากสมัครทำประกัน โครงการ PA Saved เว่อร์ และผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว เบี้ยประกันจะถูกปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้ทำประกันหรือไม่
A: ประกันอุบัติเหตุ โครงการ PA Saved เว่อร์ เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย คุ้มครองภายในระยะเวลา 15/15 แนบสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล โดยอัตราเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุของผู้เอาประกันภัย

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้น ให้บริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัทฯ ทราบข้อความจริงนั้นๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือให้บอกปัดไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญา และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ ความรับผิดของบริษัทฯ จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ แล้วทั้งหมดเท่านั้น

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองของแบบประกันภัย คุ้มครองภายในระยะเวลา 15/15
1.กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
2.กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3.กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ข้อยกเว้นความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มีทั้งหมด 20 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
2. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
3.ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่โดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศ และเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
4. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
5. การก่อการร้าย เป็นต้น

Scroll to Top