ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์

ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ Unit-Linked Insurance

ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ คือประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Insurance) เป็นรูปแบบของประกันชีวิตที่ช่วยคุณออกแบบชีวิตได้เองและมีความคุ้มครองที่มาก เมื่อคุณลงทุนในประกันชีวิตควบการลงทุน, คุณจะได้รับการคุ้มครองสำหรับความสูญเสียในกรณีความตายหรืออุบัติเหตุ และในระหว่างเวลาที่มีประกัน, คุณจะได้รับมูลค่าลงทุน (หน่วยลงทุน) ที่เพิ่มขึ้นตามผลการลงทุนของคุณ

นอกจากนี้ ประกันชีวิตควบการลงทุนยังมีความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิต, โรคร้ายแรง, หรืออุบัติเหตุตามเงื่อนไขของแผน คุณสามารถปรับแต่งแผนของคุณให้เหมาะกับความต้องการของครอบครัวและเป้าหมายการเงินของคุณ ทำให้คุณสามารถสร้างความมั่นใจในการลงทุนและคุ้มครองครอบครัวของคุณในทางระยะยาว

uDesign

uDesign

ออกแบบความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ ด้วยเบี้ยรวมคงที่ตลอดสัญญา คุ้มครองมากกว่า ใช้ชีวิตคุ้มค่ามากขึ้น ตอบโจทย์ทุกช่วงชีวิตของคุณและครอบครัว

mDesign

mDesign

ประกันชีวิตควบการลงทุนที่ออกแบบมาให้ยืดหยุ่น วางแผนการเงินได้หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกจังหวะของชีวิต อุ่นใจมากขึ้นด้วยสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ

mGrow 615

mGrow 615

สร้างพอร์ตชีวิตให้เติบโตอย่างมั่นคง ด้วยประกันชีวิตควบการลงทุนที่ให้ความคุ้มครองยาว 15 ปี จ่ายเบี้ยสั้น 6 ปี

mOnePlus

mOnePlus

พลัสความมั่นคงในอนาคตของคุณและครอบครัว พลัสความคุ้มครองชีวิต พลัสโอกาสได้รับผลตอบแทน ที่ตอบโจทย์ทุกความเป็นคุณ ด้วยการจ่ายเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว

mOne

mOne

คุ้มครองชีวิตควบคู่การลงทุน อุ่นใจในการใช้ชีวิต จ่ายเบี้ยเพียงครั้งเดียว รับความคุ้มครองพร้อมโอกาสลงทุนได้จนถึงครบอายุ 99 ปี

Scroll to Top