Kids Care สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง คิดส์ แคร์

Kids Care สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง คิดส์ แคร์

Kids Care สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง คิดส์ แคร์ ออกแบบมาเพื่อให้ความคุ้มครอง 15 โรคร้ายแรงที่เกิดบ่อยในเด็กเล็ก ซื้อได้ตั้งแต่อายุุ 30 วัน – 15 ปี คุ้มครองถึงอายุ 21 ปี พร้อมยังช่วยแบ่งเบาภาระ ค่ารักษาพยาบาล เพิ่มโอกาสในการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ให้พ่อแม่คลายกังวัล ยามลูกน้อยเจ็บป่วย

Kids Care สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง คิดส์ แคร์

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย
– อายุ 30 วัน – 15 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง
– ดูแลถึงอายุ 21 ปี

สิทธิลดหย่อนภาษี
– ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท

จุดเด่น Kids Care
– ตรวจเจอรับเงินก้อน
– คุ้มครองโรคร้ายแรงที่พบบ่อยในเด็ก
– คุ้มครอง 15 โรคร้ายแรง

หมายเหตุ

  • สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง คิดส์ แคร์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่
  • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
คำถามที่พบบ่อย

Q: จุดเด่นของ Kids care คืออะไร ทำไมต้องซื้อ?
A : คุ้มครอง 15 โรคร้ายแรงที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดในเด็กเล็ก และเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงตามนิยามระบุในกรมธรรม์รับเงินก้อนทันที 100% ของทุนประกันภัย สูงสุดถึง 2,000,000 บาท (เมื่อเลือกซื้อทุนประกันภัย 2,000,000 บาท)

 

Q: Kids care คุ้มครองโรคร้ายแรงอะไรบ้าง?
A : 15 โรคร้ายแรง ดังนี้
1) โรคไข้รูมาติกที่มีอาการลิ้นหัวใจบกพร่อง (Rheumatic Fever with Valvular Impairment)
2) โรคคาวาซากิที่มีอาการแทรกซ้อนทางหัวใจ (Kawasaki Disease with Heart Complications)
3) โรคเบาหวานชนิดที่หนึ่ง /เบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน (Type I Diabetes / Insulin Dependent Diabetes Mellitus)
4) ภาวะน้ำคั่งในโพรงสมองที่ต้องใส่สายระบายน้ำจากภายนอก (Acquired Hydrocephalus Requiring An External Shunt)
5) โรคเลือดไหลไม่หยุด ชนิดเอและบี(Haemophilia A & Haemophilia B)
6) โรคกระดูกเปราะพันธุกรรม (Osteogenesis Imperfecta)
7) โรคมือ เท้า ปาก ที่มีอาการแทรกซ้อนรุนแรง (HFMD with severe complications)
8) โรคไตรั่ว ชนิดมีอาการโปรตีนรั่วในปัสสาวะ (Glomerulonephritis with Nephrotic Syndrome )
9) โรคสติลล์ (Still’s Disease)
10) โรคบาดทะยัก (Tetanus)
11) โรคลมชักรุนแรง / ภาวะชักต่อเนื่อง (Severe epilepsy/Status epilepticus)
12) โรคกล้ามเนื้อลีบจากไขสันหลังเสื่อม ชนิดที่หนึ่ง (Type I Juvenile Spinal Amyotrophy)
13) โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)
14) โรคติดเชื้อของเยื่อบุหัวใจ ลิ้นหัวใจ และหลอดเลือด (Infective Endocarditis)
15) กลุ่มอาการไอเซนเมนเกอร์ขั้นรุนแรง (Severe Eisenmenger’s Syndrome)

 

Q: เริ่มซื้อ Kids care ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ และคุ้มครองจนถึงอายุเท่าไหร่ ?
A : สามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 15 ปี (ต่ออายุได้ถึง 20 ปี) และคุ้มครองนานจนถึงอายุ 21 ปี

 

Q: ค่าเบี้ยประกันภัย Kids care จะปรับขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นหรือไม่?
A : เบี้ยประกัน Kids Care จะปรับตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย

 

Q: เบี้ยประกันภัย Kids care สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?
A : เบื้ยประกันนี้สามารถใช้ยื่นลดหย่อนภาษีได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383

 

Q: Kids care จำเป็นต้องซื้อแนบประกันชีวิตที่เป็นสัญญาหลัก ใช่มั้ย?
A : Kids care เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องแนบประกันชีวิตที่เป็นสัญญาหลัก

 

Q: สามารถซื้อกลุ่มโรคร้ายแรง Kids care แนบกับกรมธรรม์หลักเดิมได้หรือไม่?
A : ได้ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข คือ แบบประกันภัยหลักจะต้องมีจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำของแต่ละแบบประกันภัย และ ระยะเวลาเอาประกันภัยนับแต่วันที่ขอเอาประกันต้องมากกว่า 1 ปี ขึ้นไป

 

Q: หากลูกค้ามีการ Claim จากโรคใดโรคหนึ่งใน Kids Care แล้ว ปีถัดไปสามารถซื้อ Kids Care กลับเข้ามาโดยที่ยกเว้นความคุ้มครองโรคเดิมที่เคย Claim ได้หรือไม่ ?
A : หากโรคที่มา Claim ในตอนแรก เป็นโรคบาดทะยัก หากรักษาหายแล้วสามารถยื่นกลับเข้ามาพิจารณาอีกครั้งได้ แต่หากเป็นโรคร้ายแรงอื่นๆ จะไม่สามารถกลับมาซื้อ Kids Care อีกครั้งได้

 

Q: โรคร้ายแรงที่ Kids Care คุ้มครอง มีโรคใดบ้างที่เป็นโรคทางพันธุกรรม หรือเป็นตั้งแต่กำเนิด?
A : โรคทางพันธุกรรม
– โรคเลือดไหลไม่หยุด ชนิดเอและบี(Haemophilia A & Haemophilia B)
– โรคกระดูกเปราะพันธุกรรม (Osteogenesis Imperfecta)
– โรคกล้ามเนื้อลีบจากไขสันหลังเสื่อม ชนิดที่หนึ่ง (Type I Juvenile Spinal Amyotrophy)
โรคแต่กำเนิด
– กลุ่มอาการไอเซนเมนเกอร์ขั้นรุนแรง (Severe Eisenmenger’s Syndrome)
โรคที่เกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน
– โรคเบาหวานชนิดที่หนึ่ง /เบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน (Type I Diabetes / Insulin Dependent Diabetes Mellitus)

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

คุ้มครอง 15 โรคร้ายแรงสำหรับเด็ก ดังนี้

1) โรคไข้รูมาติกที่มีอาการลิ้นหัวใจบกพร่อง (Rheumatic Fever with Valvular Impairment)
2) โรคคาวาซากิที่มีอาการแทรกซ้อนทางหัวใจ (Kawasaki Disease with Heart Complications)
3) โรคเบาหวานชนิดที่หนึ่ง /เบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน (Type I Diabetes / Insulin Dependent Diabetes Mellitus)
4) ภาวะน้ำคั่งในโพรงสมองที่ต้องใส่สายระบายน้ำจากภายนอก (Acquired Hydrocephalus Requiring An External Shunt)
5) โรคเลือดไหลไม่หยุด ชนิดเอและบี(Haemophilia A & Haemophilia B)
6) โรคกระดูกเปราะพันธุกรรม (Osteogenesis Imperfecta)
7) โรคมือ เท้า ปาก ที่มีอาการแทรกซ้อนรุนแรง (HFMD with severe complications)
8) โรคไตรั่ว ชนิดมีอาการโปรตีนรั่วในปัสสาวะ (Glomerulonephritis with Nephrotic Syndrome)
9) โรคสติลล์ (Still’s Disease)
10) โรคบาดทะยัก (Tetanus)
11) โรคลมชักรุนแรง / ภาวะชักต่อเนื่อง (Severe epilepsy/Status epilepticus)
12) โรคกล้ามเนื้อลีบจากไขสันหลังเสื่อม ชนิดที่หนึ่ง (Type I Juvenile Spinal Amyotrophy)
13) โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)
14) โรคติดเชื้อของเยื่อบุหัวใจ ลิ้นหัวใจ และหลอดเลือด (Infective Endocarditis)
15) กลุ่มอาการไอเซนเมนเกอร์ขั้นรุนแรง (Severe Eisenmenger’s Syndrome)

กรณีที่ไม่คุ้มครอง และ ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่่มเติมโรคร้ายแรงสำหรับเด็กมีทั้งหมด 6 ข้อ
สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ซึ่งเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1) ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อน วันเริ่มมีผลคุ้มครองตาม
สัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือก่อนวันที่ให้มีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) หรือก่อนวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่ม
จำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น เว้นแต่ผู้เอาประกันภัย ได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว
2) การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น
3) สูดดม กิน ดื่ม ฉีด หรือนำสารมีพิษเข้าร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ในขณะที่รู้สึกผิดชอบ หรือวิกลจริต หรือไม่ก็ตาม
4) ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะนำ หรือ ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
5) การตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้ซึ่งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย
6) การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของผู้เอาประกันภัยไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม ภายใต้วัตถุประสงค์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ เป็นที่เข้าใจว่าการติดเชื้อ HIV หรือโรคเอดส์ (AIDS) หมายถึง ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
(Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์และให้หมายความรวมถึงการติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส หรือ การติดโรค หรือการป่วยใดๆ ซึ่งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส ให้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะเชื้อที่ทำให้เกิดโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้อที่ทำให้เกิดโรคลำไส้อักเสบหรือเรื้อรัง (Organism Causes Chronic Enteritis) เชื้อไวรัส และ/หรือเชื้อราที่แพร่กระจายอยู่ทั่วไป (Disseminated Virus and/
or Fungi Infection) เนื้องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้องอก Kaposi’s Sarcoma มะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) และ/หรือโรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักในปัจจุบันนี้ว่าเป็นอาการของภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) หรือซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้คนที่เป็นเสียชีวิตอย่างกะทันหัน ป่วย หรือ ทุพพลภาพ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ให้รวมถึงเชื้อไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) ที่ทำให้เกิดโรคสมองเสื่อม (Encephalopathy Dementia)

การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง

สัญญาเพิ่มเติมนี้จะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้ ที่เกิดขึ้นภายใน 90 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

Scroll to Top