สัญญาเพิ่มเติมโอพีดี OPD

สัญญาเพิ่มเติมโอพีดีต่อครั้ง และสัญญาเพิ่มเติมโอพีดีเหมาจ่าย

สัญญาเพิ่มเติมโอพีดี ต่อครั้ง (OPD Per Time) และ สัญญาเพิ่มเติม โอพีดี เหมาจ่าย (OPD Maochai)

คลายกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ไม่นอนโรงพยาบาลก็คุ้มครอง จะป่วยหนักหรือป่วยเล็กน้อย ก็อุ่นใจทุกครั้งที่พบแพทย์ ด้วย สัญญาเพิ่มเติมโอพีดี ต่อครั้ง (OPD Per Time) และ สัญญาเพิ่มเติม โอพีดี เหมาจ่าย (OPD Maochai)

ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ที่ออกแบบมาให้คุณเลือกตามไลฟ์สไตล์ที่เป็น

สัญญาเพิ่มเติมโอพีดี OPD
สัญญาเพิ่มเติมโอพีดี OPD
สัญญาเพิ่มเติมโอพีดี OPD

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย
– สัญญาเพิ่มเติมโอพีดี ต่อครั้ง: อายุ 6 ปี – 80 ปี ซื้อได้
– สัญญาเพิ่มเติมโอพีดี เหมาจ่าย: อายุ 6 ปี – 90 ปี ซื้อได้

ระยะเวลาคุ้มครอง
– ดูแลยาวถึงอายุ 99 ปี

จุดเด่น โอพีดี ต่อครั้ง และ โอพีดี เหมาจ่าย
– ดูแลค่าหมอ ค่าวินิจฉัย และค่ายา
– ไม่ต้องซื้อพร้อม IPD
– เลือกความคุ้มครองตามไลฟ์สไตล์

รับส่วนลดเบี้ยประกัน
– ส่วนลดสูงสุด 15%
– เป็นสมาชิก MTL Fit
– อายุ 18 ปี ขึ้นไป

หมายเหตุ

 • สัญญาเพิ่มเติมโอพีดี ต่อครั้ง (OPD Per Time) เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
  และ สัญญาเพิ่มเติมโอพีดี เหมาจ่าย (OPD Maochai) เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติม โอพีดี เหมาจ่าย
 • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมโอพีดี ต่อครั้ง และ สัญญาเพิ่มเติมโอพีดี เหมาจ่าย ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่
 • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลากรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
 • สัญญาเพิ่มเติมโอพีดี ต่อครั้ง จำกัดสิทธิรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกได้ 1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี และการรักษาโรค หรือ
  ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกันต่อเนื่องได้ไม่เกิน 7 ครั้ง แต่หากต้องรักษาพยาบาลต่อเนื่องด้วยสาเหตุของโรคเดิม และระยะเวลาห่างจากการรักษาครั้งสุดท้ายเกินกว่า 14 วัน ให้ถือเป็นการรักษาโรคใหม่
 • สัญญาเพิ่มเติมโอพีดี ต่อครั้ง มีระยะเวลารอคอยสำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป 30 วัน
 • เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด
คำถามที่พบบ่อย

Q: สัญญาเพิ่มเติมโอพีดีต่อครั้ง และ สัญญาเพิ่มเติมโอพีดีเหมาจ่าย คืออะไร ทำไมต้องซื้อ?
A: แม้เจ็บป่วยแต่ก็คุ้มครองโดยไม่ต้องแอดมิท เพราะ สัญญาเพิ่มเติมโอพีดีต่อครั้ง คุ้มครองการรักษาพยาบาลแบบ OPD สูงสุด 30 ครั้ง ต่อปี และ สัญญาเพิ่มเติมโอพีดีเหมาจ่าย คุ้มครองการรักษาพยาบาลแบบ OPD แบบเหมาจ่ายรายปีตามวงเงิน ครอบคลุมค่าธรรมเนียมปรึกษาแพทย์
ค่าวินิจฉัย ค่ายาในกรณีผู้ป่วยนอก รับความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

 

Q: สัญญาเพิ่มเติมโอพีดี ต่อครั้ง (OPD Per Time) และ สัญญาเพิ่มเติมโอพีดี เหมาจ่าย (OPD Maochai)
ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก)?
A: ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก (สัญญาหลัก) สนใจรายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถ สอบถามข้อมูลได้จากตัวแทนของบริษัทฯ หรือโทร. 1766 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

Q: เมื่อซื้อสัญญาเพิ่มเติมโอพีดี ต่อครั้ง (OPD Per Time) และ สัญญาเพิ่มเติมโอพีดี เหมาจ่าย (OPD Maochai) แล้วจะได้รับความคุ้มครองเลยหรือไม่?
A: มีระยะเวลารอคอยหลังจากวันที่เริ่มทำสัญญาไปแล้ว 30 วัน จึงจะมีผลคุ้มครอง

ยกเว้น อาการเจ็บป่วย คือ
– เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
– ริดสีดวงทวาร
– ไส้เลื่อนทุกชนิด
– ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
– การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
– นิ่วทุกชนิด
– เส้นเลือดขอดที่ขา
– เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
ที่จะต้องรอ 120 วัน

– โรคต่อมไทรอยด์
– โรคลมบ้าหมู
– โรคเบาหวาน
– โรคภูมิแพ้
– โรคความดันโลหิตสูง
– โรคหัวใจ
– โรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร
ที่จะต้องรอ 180 วัน

หลังจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองหรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติม (Reinstatement) ตามเงื่อนไขในสัญญา

 

Q: เริ่มซื้อ สัญญาเพิ่มเติมโอพีดี ต่อครั้ง (OPD Per Time) และ สัญญาเพิ่มเติมโอพีดี เหมาจ่าย (OPD Maochai) ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ และคุ้มครองจนถึงอายุเท่าไหร่ ?
A: สำหรับสัญญาเพิ่มเติมโอพีดี ต่อครั้ง (OPD Per Time) สามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 6 ปี – 80 ปี (ต่ออายุได้ถึง 98 ปี)
และคุ้มครองนานจนถึงอายุ 99 ปี
สำหรับสัญญาเพิ่มเติมโอพีดี เหมาจ่าย (OPD Maochai) สามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 6 ปี – 99 ปี (ต่ออายุได้ถึง 98 ปี)
และคุ้มครองนานจนถึงอายุ 99 ปี

 

Q: ค่าเบี้ยประกันภัย สัญญาเพิ่มเติมโอพีดี ต่อครั้ง (OPD Per Time) และ สัญญาเพิ่มเติมโอพีดี เหมาจ่าย (OPD Maochai) จะปรับขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นหรือไม่?
A:เบี้ยประกัน สัญญาเพิ่มเติมโอพีดี ต่อครั้ง (OPD Per Time) และ สัญญาเพิ่มเติมโอพีดี เหมาจ่าย (OPD Maochai) จะปรับตามช่วงอายุ
ของผู้เอาประกันภัย

 

Q: เบี้ยประกันภัย สัญญาเพิ่มเติมโอพีดี ต่อครั้ง (OPD Per Time) และ สัญญาเพิ่มเติมโอพีดี เหมาจ่าย (OPD Maochai) สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?
A: เมื่อซื้อสัญญาเพิ่มเติมโอพีดี ต่อครั้ง (OPD Per Time) และ สัญญาเพิ่มเติมโอพีดี เหมาจ่าย (OPD Maochai) ก็สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383

 

Q: เบี้ยประกันภัย สัญญาเพิ่มเติมโอพีดี ต่อครั้ง (OPD Per Time) และ สัญญาเพิ่มเติมโอพีดี เหมาจ่าย (OPD Maochai) สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?
A: เมื่อซื้อสัญญาเพิ่มเติมโอพีดี ต่อครั้ง (OPD Per Time) และ สัญญาเพิ่มเติมโอพีดี เหมาจ่าย (OPD Maochai) ก็สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383

 

Q: สัญญาเพิ่มเติมโอพีดี ต่อครั้ง (OPD Per Time) และ สัญญาเพิ่มเติมโอพีดี เหมาจ่าย (OPD Maochai) จำเป็นต้องซื้อแนบประกันชีวิตที่เป็นสัญญาหลัก ใช่มั้ย?
A: สัญญาเพิ่มเติมโอพีดี ต่อครั้ง (OPD Per Time) และ สัญญาเพิ่มเติมโอพีดี เหมาจ่าย (OPD Maochai) เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องแนบประกันชีวิตที่เป็นสัญญาหลัก

 

Q: สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมโอพีดี ต่อครั้ง (OPD Per Time) และ สัญญาเพิ่มเติมโอพีดี เหมาจ่าย (OPD Maochai) แนบกับกรมธรรม์หลักเดิมได้หรือไม่?
A: ได้ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข คือ แบบประกันภัยหลักจะต้องมีจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำของแต่ละแบบประกันภัย และ ระยะเวลาเอาประกันภัยนับแต่วันที่ขอเอาประกันต้องมากกว่า 1 ปี ขึ้นไป

 

Q: ต้องตรวจสุขภาพก่อนซื้อสัญญาเพิ่มเติม สัญญาเพิ่มเติมโอพีดี ต่อครั้ง (OPD Per Time) และ สัญญาเพิ่มเติมโอพีดี เหมาจ่าย (OPD Maochai)?
A: ผู้เอาประกันภัยต้องแถลงข้อมูลสุขภาพตามความเป็นจริงให้บริษัทฯ ทราบในใบคำขอฯ ทั้งนี้ การพิจารณาว่าจะขอตรวจสุขภาพหรือไม่ จะขึ้นอยู่หลักเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทฯ

กรณีที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง และ ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมมีทั้งหมด 26 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1.โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
2.การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัด อันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
3.การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
4.โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
5.การตรวจรักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื่อการชะลอความเสื่อมของวัย หรือการให้ฮอร์โมนทดแทนในวัยใกล้หมดหรือหมดระดูการเสื่อมสมรรถสภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ เป็นต้น

การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง

1.ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
2.ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด ที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) ดังต่อไปนี้
– เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
– ริดสีดวงทวาร
– ไส้เลื่อนทุกชนิด
– ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
– การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
– นิ่วทุกชนิด
– เส้นเลือดขอดที่ขา
– เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
3.ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 180 วัน นับตั้งแต่ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด ที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) ดังต่อไปนี้
– โรคต่อมไทรอยด์
– โรคลมบ้าหมู
– โรคเบาหวาน
– โรคภูมิแพ้
– โรคความดันโลหิตสูง
– โรคหัวใจ
– โรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร

Scroll to Top