ประกันบำนาญ

ประกันบำนาญ

ประกันบำนาญเป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนอนาคตที่มั่นคงเมื่อถึงวัยเกษียณ มันช่วยให้คุณมั่นใจว่าคุณจะสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีการเงินเพียงพอในช่วงเวลาที่คุณไม่ได้ทำงานอีกต่อไป

ประกันบำนาญจากเมืองไทยประกันชีวิตสามารถช่วยให้คุณวางแผนรับมือกับวัยเกษียณได้อย่างมั่นคง การลงทุนในประกันบำนาญเป็นการเตรียมตัวให้มีเงินใช้งานในอนาคตเมื่อคุณเกษียณออกจากการทำงาน มันช่วยให้คุณสามารถรับมือกับค่าใช้จ่ายประจำวัน, ค่าใช้จ่ายสุขภาพ, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในชีวิตประจำวัน.

คุณควรเลือกแผนประกันบำนาญที่เหมาะสมตามความต้องการและเป้าหมายของคุณในอนาคต คุณอาจต้องคิดเกี่ยวกับประยุทธ์การลงทุน, ระยะเวลา, และยอดเงินที่คุณต้องการสะสมในประกันบำนาญ คุณควรปรึกษากับตัวแทนประกันเพื่อให้คำแนะนำและเลือกแผนที่เหมาะกับคุณ.

การวางแผนรับมือกับวัยเกษียณตั้งแต่วันนี้ช่วยให้คุณมีความมั่นใจในว่าคุณจะสามารถเกษียณอย่างมั่นคงและเพลิดเพลินในชีวิตหลังเกษียณได้อย่างสมบูรณ์

โครงการเมืองไทย รีเทิร์น รีไทร์

โครงการเมืองไทย รีเทิร์น รีไทร์

"เหมือนมีรายได้หลังเกษียณ แบบไม่ต้องทำงาน" เพราะมีเงินบำนาญไว้ใช้รวมสูงสุด 520% ง่าย.. แค่สมัครโครงการเมืองไทย รีเทิร์น รีไทร์ ก็รับเงินประกันบำนาญปีละ 20% จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 5 ปี พร้อมและคุ้มครองชีวิตในช่วงก่อนเกษียณสูงสุด 150% พร้อมให้คุณใช้ชีวิตแบบสบายๆหลังเกษียณ

เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/5 ดี55, ดี60, ดี65 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

เลือกเริ่มรับบำนาญที่อายุ 55,60,65 ปี เมื่อจ่ายเบี้ยครบ 5 ปี ปรับเปลี่ยนอายุเริ่มรับบำนาญได้

เมืองไทย 9960 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

เมืองไทย 9960 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

"อยากมีความสุขหลังเกษียณต้องทำยังไง?" เพราะชีวิตบั้นปลายคุณออกแบบได้ เริ่มต้นวางแผนตั้งแต่วันนี้ กับ เมืองไทย 9960 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) แบบประกันที่ช่วยวางแผนอนาคตของคุณได้ จาก เมืองไทยประกันชีวิต

เมืองไทย 9901 ดี65 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

เมืองไทย 9901 ดี65 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

คุณเคยออกแบบชีวิตหลังวัยเกษียณไว้บ้างหรือไม่? ว่าอยากใช้ชีวิตบั้นปลายแบบไหน และต้องใช้เงินเท่าไหร่? มาเริ่มสร้างวัยเกษียณในฝัน ให้กลายเป็นจริง ด้วยการออมเงินผ่านประกันชีวิตเพียงแค่ครั้งเดียว

คำถามประกันบำนาญที่พบบ่อย

สนใจประกันเกษียณแบบจ่ายครั้งเดียว อยากทราบว่าสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้หรือไม่

ประกันเกษียณที่จ่ายแบบครั้งเดียวจะไม่สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้ หากต้องการชำระด้วยบัตรเครดิต ขอเสนอเป็นประกันเกษียณ โครงการเมืองไทย รีเทิร์น รีไทร์ ที่จ่ายสั้น 5 ปี สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้แทน

อยากวางแผนเกษียณ เลือกแบบประกันไหนดี

สามารถเลือกแบบประกันให้เหมาะกับแผนการเกษียณของคุณได้ง่ายๆ โดยดูจาก
– เงินที่อยากมีไว้ใช้หลังเกษียณ
– ระยะเวลาชำระเบี้ยที่ต้องการ
– ต้องการเริ่มรับเงินเกษียณที่อายุเท่าไหร่
หากอยากหาแบบประกันที่เหมาะกับคุณสามารถติดต่อปรึกษาฟรีกับตัวแทนเมืองไทยประกันชีวิต หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาที่คุณสะดวก

ถ้าตายก่อนรับเงินบำนาญจะได้อะไร

ในกรณีเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญ จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจ่ายขึ้นอยู่กับแบบประกันที่คุณได้ซื้อไว้ เช่น หากคุณซื้อโครงการเมืองไทย รีเทิร์น รีไทร์ หากเสียชีวิตก่อนครบอายุ 55 ปี คุณจะได้รับทุนประกันสูงสุด 150% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว (โดยขึ้นอยู่กับอายุเริ่มรับประกันภัย) แต่หากคุณเสียชีวิตในช่วงรับเงินบำนาญ หากเสียชีวิตลงก่อนที่จะได้รับเงินบำนาญครบ 15 ปี บริษัทฯ จะรับรองการจ่ายเงินเป็นจำนวนเดียวซึ่งเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี (ตามตารางมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญ)

ระหว่างซื้อบำนาญกับซื้อ RMF แบบไหนดีกว่ากัน

สำหรับคนวางแผนเพื่อเกษียณ สามารถเลือกซื้อประกันแบบบำนาญและ RMF คู่กันได้ ซึ่งการวางแผนให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้ 
– ประกันบำนาญ 
1. มีระยะเวลาในการชำระเบี้ยหลายแบบ ทั้งแบบจ่ายครั้งเดียว หรือจ่ายยาวทำให้เลือกแบบที่เหมาะกับตัวเองได้
2. สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาท ต่อปี
2. สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท* ต่อปี
3.รับผลตอบแทนที่แน่นอนหลังเกษียณทุกปี ตามทีระบุในสัญญา ไม่ต้องกลัวความผันผวน หรือความเสี่ยงจากการลงทุน


– RMF
1. มีโอกาสในการรับผลตอบแทนเป็นเงินก้อนสูงจากการลงทุน แต่จะต้องต้องถือ RMF ไปจนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ (ต้องไม่ระงับการซื้อ RMF เกินกว่า 1 ปีติดต่อกัน ยกเว้นกรณี ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต)
2. ต้องลงทุน RMF อย่างต่อเนื่องทุกปีไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ โดยซื้อ ขั้นต่ำ 3% ของเงินได้ในแต่ละปี หรือ 5,000 บาท แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะต่ำกว่า 
3. ใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15% ของเงินได้ (โดยนับรวม เงินสะสม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ประกันแบบบำนาญ กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน ไม่เกิน 500,000 บาท)

*โดยใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เท่าที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิต
  – สำหรับเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไป ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท
   – สำหรับเบี้ขยประกันชีวิตแบบบำนาญ ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินซึ่งต้องเสียภาษีแต่ละปี แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
ทั้งนี้รวมกันใช้สิทธิได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท

มีแบบจ่ายบำนาญให้ถึงอายุ 99 มั้ย

เรามีประกันบำนาญที่จ่ายบำนาญให้ถึง 99 ปี เป็น

1. แบบประกันภัยเมืองไทย 9901 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) สำหรับผู้ที่อายุ 55-70 ปีชำระเบี้ยเพียงครั้งเดียว คุ้มครองยาวถึงครบอายุ 99ปี รับเงินบำนาญ 12% ในทุก ๆ วันครบรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่ครบปีกรมธรรม์ที่ 1 แต่ไม่เกินวันที่ครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้ทำประกันอายุครบ 99 ปี หากผู้ทำประกันเสียชีวิตก่อนครบอายุ 99 ปี ทางบริษัทฯ จะจ่ายเงินให้เท่ากับเบี้ยที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไว้ หักด้วยเงินบำนาญที่ผู้เอาประกันภัยได้รับไปแล้ว

2. แบบประกันภัย เมืองไทย 9955 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) สมัครได้ตั้งแต่อายุ 20 – 50 ปี หรือแบบประกันภัย เมืองไทย 9960 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) สมัครได้ตั้งแต่อายุ 20 – 55 ปี แบ่งจ่ายเบี้ยได้แบบเบา ๆ พร้อมลดหย่อนได้สบาย ๆ

ลดหย่อนได้สูงสุด 300,000 บาทคือยังไง

สำหรับการลดหย่อนภาษีด้วยประกันประกันบำนาญสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท โดยใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เท่าที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิต
   – สำหรับเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไป ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท
   – สำหรับเบี้ขยประกันชีวิตแบบบำนาญ ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินซึ่งต้องเสียภาษีแต่ละปี แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
ทั้งนี้รวมกันใช้สิทธิได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท

อยากหาแบบประกันบำนาญที่เหมาะกับคุณสามารถติดต่อปรึกษาฟรีกับตัวแทนเมืองไทยประกันชีวิต หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาที่คุณสะดวก

Scroll to Top