เมืองไทยยูแอล พลัส

เมืองไทยยูแอล พลัส ได้ทั้งความคุ้มครองและโอกาสการลงทุน

เพราะความมั่นคงจะทำให้เราผ่านพ้นทุกสถานการณ์ เมืองไทยยูแอล พลัส ให้คุณใช้ชีวิตได้เต็มที่ทุกช่วงเวลา ตอบโจทย์ได้ครบ

✔ การันตีอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ 4% ในปีกรมธรรม์แรก และ 1% ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป
✔ เลือกความคุ้มครองชีวิตได้สูง
✔ ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
✔ อุ่นใจด้วยการบริหารการลงทุนโดยมืออาชีพ
✔ ยืดหยุ่น สามารถเพิ่มเบี้ยประกันภัยหรือถอนเงินลงทุนออกบางส่วนได้

เมืองไทยยูแอล พลัส

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย
– อายุ 30 วัน – 75 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง
– ดูแลยาวถึงอายุ 99 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
– ชำระเบี้ยได้ถึงอายุ 99 ปี

จุดเด่น เมืองไทยยูแอล พลัส
– โอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน
– หยุดพักชำระเบี้ยได้
– ลดหย่อนภาษีได้

เมืองไทยยูแอล พลัส

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

เพิ่มความอุ่นใจด้วยสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพและโรคร้ายแรง แบบเบี้ยประกันภัยรวมคงที่ตลอดอายุสัญญา (สัญญาเพิ่มเติม UDR) เช่น

– ทั้งนี้ ระยะเวลาให้ความคุ้มครองต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่และตราบเท่าที่มูลค่าลงทุนมีเพียงพอที่จะชำระการประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม

– เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด

– โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง ข้อยกเว้นและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

การเปรียบเทียบ ยูนิตลิงค์ กับประกันชีวิตทั่วไป และกองทุนรวม

mDesign

หมายเหตุ

(1)  ผลตอบแทนขั้นต่ำที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าการลงทุน
(2)  เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด

– เมืองไทยยูแอล พลัส เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัยเมืองไทย ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1

Scroll to Top