ประกันชีวิตกลุ่ม

ประกันชีวิตกลุ่ม

การประกันกลุ่ม (GROUP INSURANCE) คือการให้ความคุ้มครองด้านประกันภัยต่าง ๆแก่พนักงาน ภายใต้กรมธรรม์เดียวกัน โดยพิจารณาจากความเสี่ยงของบุคคลทั้งกลุ่มโดยเฉลี่ย รวมถึง อายุ เพศ หน้าที่การงาน และจำนวนเงินเอาประกัน โดยคำนวณเบี้ยประกันออกมาเป็นอัตราเบี้ยประกันเพียงอัตราเดียวและใช้กับทุกคนในกลุ่ม ทำให้ค่าใช้จ่ายการทำประกันลดลง และมีผลให้เบี้ยประกันโดยรวมต่ำกว่าประกันชีวิตรายบุคคล สวัสดิการของพนักงานที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการดึงดูดและรักษาพนักงานที่ดีให้ทำงานกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นการให้ความอุ่นใจกับพนักงานในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพ พนักงานจะได้รับความคุ้มครองอย่างครบถ้วนและเหมาะสม การประกันชีวิตกลุ่มนอกจากจะมีเบี้ยประกันค่อนข้างต่ำแล้ว ระยะเวลาการประกันยังเหมาะสมสำหรับห้างร้าน ธุรกิจเอกชน ตลอดจนหน่วยงานของรัฐที่มีการสรุปผลการดำเนินงานเป็นรายปีโดยที่เจ้าของธุรกิจมักจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันทั้งหมดให้กับพนักงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

ประกันชีวิตกลุ่ม หลากหลายประกันเพื่อสวัสดิการที่ดีที่สุดสำหรับพนักงาน มีความหลากหลายและครอบคลุมทุกความต้องการของพนักงานทั้งในด้านสุขภาพ, ชีวิต, อุบัติเหตุ, และโรคร้ายแรง

การให้สวัสดิการที่ดีให้พนักงานสามารถช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมความต้องการของพนักงานทั้งหมด เพื่อสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจในทีมงานของคุณ

ประกันชีวิตกลุ่ม

ประกันชีวิตกลุ่ม

การประกันกลุ่มโดยทั่วไป คือการให้ความคุ้มครองด้านประกันภัยต่าง ๆแก่พนักงาน ภายใต้กรมธรรม์เดียวกัน โดยพิจารณาจากความเสี่ยงของบุคคลทั้งกลุ่มโดยเฉลี่ย รวมถึง อายุ เพศ หน้าที่การงาน และจำนวนเงินเอาประกัน

เมืองไทย SME 20 plus

เมืองไทย SME 20 plus

"เติมเต็มสวัสดิการให้พนักงานในองค์กรของคุณ" การให้ความคุ้มครองสุขภาพของพนักงาน เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้แก่พนักงานในกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝัน ไม่ว่าจะสุขภาพหรืออุบัติเหตุ มั่นใจได้ว่าพนักงานของคุณจะได้รับการดูแลที่ดีและใช้ชีวิตได้อย่างไร้กังวัล

Small Group & Housekeeping Package

Small Group & Housekeeping Package

โครงการประกันกลุ่มเพื่อสวัสดิการ สำหรับธุรกิจรายย่อยและลูกจ้างในบ้าน นายจ้างสบายใจ ลูกจ้างมั่นใจ คุ้มครอง ทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก นายจ้างซื้อ ให้เป็นสวัสดิการ หรือลูกจ้างในบ้าน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปซื้อเองก็ได้

โครงการเมืองไทย Employee Top-Ups

โครงการเมืองไทย Employee Top-Ups

สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าประกันกลุ่ม ซื้อประกันรายบุคคลสำหรับตนเองและสมาชิกครอบครัว พร้อมเบี้ยประกันอัตราพิเศษตลอดอายุสัญญา

Scroll to Top