โครงการ เมืองไทย วัยเก๋า อุ่นใจหายห่วง (เพื่อผู้สูงอายุ)

โครงการ เมืองไทย วัยเก๋า อุ่นใจหายห่วง (เพื่อผู้สูงอายุ)

โครงการ เมืองไทยวัยเก๋า อุ่นใจหายห่วง (เพื่อผู้สูงอายุ) อายุมากขึ้น ความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้น วางแผนหาตัวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ใช้ชีวิตในวัยเก๋าอย่างสบายใจ แฮปปี้กับกิจกรรมที่ทำ ด้วยแบบประกันที่คุ้มครองครอบคลุม 3 ความคุ้มครอง ที่คุ้มครองทั้งชีวิต อุบัติเหตุ และ สุขภาพ

✓ คุ้มครองชีวิตสูงสุด 3,000,000 บาทจากอุบัติเหตุสาธารณะ พร้อมส่งต่อความมั่นคงให้ลูกหลาน
✓ คุ้มครองหากเกิดอุบัติเหตุ ช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 25,000 บาท และรับเงินชดเชยรายวันสูงสุดวันละ 2,500 บาท หากนอนรพ.จากอุบัติเหตุ และรับเพิ่มเป็น 2 เท่า หากรักษาตัวในห้องไอ.ซี.ยู
✓ คุ้มครองหากเจ็บป่วยนอนรพ. รับเงินชดเชยรายวันสูงสุด 2,000 บาท
✓ อายุ 65 ปี เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันละไม่ถึง 22 บาท
✓ ทำได้ตั้งแต่อายุ 50 – 75 ปี คุ้มครองถึงครบอายุ 90 ปี
✓ ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้
✓ สมัครง่ายไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย
– อายุ 50-75 ปี ซื้อได้

ระยะเวลาคุ้มครอง
– ดูแลยาวถึงอายุ 90 ปี

จุดเด่น โครงการ เมืองไทย วัยเก๋า อุ่นใจหายห่วง (เพื่อผู้สูงอายุ)
– คุ้มครองชีวิต
– คุ้มครองอุบัติเหตุ
– รับเงินชดเชยรายวัน

หมายเหตุ

  • เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • เบี้ยประกันภัยของโครงการนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้บางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด
  • เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) ส่วนของความคุ้มครองชีวิตเท่านั้นที่สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) สามารถ นำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้บางส่วน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
คำถามที่พบบ่อย

Q: ถ้าวันที่สมัครทำประกันสุขภาพยังดี แต่เมื่อสมัครไปสักพักเป็นโรคร้ายโดยที่ไม่เคยมีประวัติมาก่อน ทางบริษัทฯ จะมีการตรวจสอบและยกเลิกความคุ้มครองภายหลังหรือไม่
A: เนื่องจากไม่มีการถามคำถามสุขภาพตอนสมัครทำประกัน บริษัทฯจึงไม่สามารถใช้สิทธิบอกล้างสัญญาได้ ทั้งนี้ความคุ้มครองจะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อยกเว้นที่ระบุในกรมธรรม์

 

Q: หากเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยใน 2 ปีแรก จะได้รับผลประโยชน์ใดหรือไม่
A: กรณีหากเสียชีวิตจากเจ็บป่วยใน 2 ปีแรก บริษัทฯ จะจ่ายเงินเท่ากับเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระมาแล้ว ของแบบประกันภัยเมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) บวกด้วยเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันดังกล่าว แต่หากเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป บริษัทฯ จ่ายเต็มตามจำนวนเงินเอาประกันภัยของแบบประกันภัยเมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) ให้แก่ผู้รับประโยชน์

 

Q: ค่าชดเชยรายวันจะจ่ายในกรณีไหนบ้าง
A: กรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล จะได้รับความคุ้มครองจาก สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) และสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (เพื่อผู้สูงอายุ) ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 1 เป็นต้นไป
แต่หากเป็นกรณีเจ็บป่วย บริษัทจะคุ้มครองเงินชดเชยรายวันเมื่อนอนโรงพยาบาลจากการเจ็บป่วย จาก สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (เพื่อผู้สูงอายุ)เท่านั้น โดยจะคุ้มครองตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไปเท่านั้น แต่ในปีกรมธรรม์ที่ 1 และ ปีกรมธรรม์ที่ 2 จะจ่ายเฉพาะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเท่านั้น

 

Q:กับข่าวลือที่มีคนแชร์กันในโลกออนไลน์ เรื่อง 9 โรคที่คนสูงอายุเป็นแล้วบริษัทประกันต่างๆ จะไม่คุ้มครอง จริงหรือไม่
A:อ้างอิงข่าวจากนสพ.โพสตูทูเดย์ ฉบับวันที่ 30 พ.ย. 2558 นายอำนาจ วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช่วยเลขาธิการสายพัฒนาและวิเคราะห์ระบบการตรวจสอบ สำนักงานคปภ. เปิดเผยว่า หากลูกค้าทำประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ และบริษัทไม่ระบุให้ลูกค้าต้องแถลงเรื่องสุขภาพ หากลูกค้าเสียชีวิต บริษัทประกันต้องจ่ายสินไหมตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ ไม่มีสิทธิปฏิเสธได้ ดังนั้น ข่าวลือดังกล่าว จึงไม่เป็นความจริง

 

Q: ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ หากเกิดข้อสงสัยหรือต้องการความกระจ่างในเรื่องต่าง ๆ
A: สามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่าน Call Center ได้ตลอด 24 ชม.ที่หมายเลข 1766 หรือ www.muangthai.co.th หรือฝากข้อความไว้ใน inbox ทาง Facebook: Muang Thai Life.

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้น ให้บริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัทฯ ทราบข้อความจริงนั้นๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือให้บอกปัดไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญา และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ ความรับผิดของบริษัทฯ จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ แล้วทั้งหมดเท่านั้น

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ข้อยกเว้นความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90(เพื่อผู้สูงอายุ)

มีทั้งหมด 14 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ อันเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้
1. การถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างการโดยเจตนา
2. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจรจล การนัดหยุดงาน การปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย เป็นต้น

ข้อยกเว้นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ(เพื่อผู้สูงอายุ)

มีทั้งหมด 20 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองการสูญเสีย การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง ทุพพลภาพถาวร
การรักษาพยาบาลอันเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้
คำว่า “ขณะอยู่ภายในฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
3. การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์ เป็นต้น

ข้อยกเว้นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (เพื่อผู้สูงอายุ)

มีทั้งหมด 21 ข้อ เช่นไม่คุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันจากการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นผลโดยตรง หรือโดยอ้อม
ด้วยสาเหตุต่อไปนี้

1. การถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
2. การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
3. การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับอุบัติเหตุ

ไม่คุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันจากการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากการเจ็บป่วยตั้งแต่ปีกรมธรรม์ปีที่ 3 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นผลโดยตรง หรือโดยอ้อมด้วยสาเหตุต่อไปนี้
1.การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
2. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
3. โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น

Scroll to Top