Care Plus

Care Plus สัญญาเพิ่มเติม แคร์ พลัส

Care Plus แคร์ พลัส ดูแลโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรังทุกระยะ ด้วยความคุ้มครองวงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท*ต่อปี จ่ายเบี้ยวันละไม่ถึง 12 บาท ครอบคลุมวิธีการรักษา Targeted Therapy, Immunotherapy, การปลูกถ่าย Stem Cell ทั้ง IPD และ OPD

✔ ดูแลค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรังทุกระยะทั้ง IPD และ OPD สูงสุด 10 ล้านบาทต่อปี
✔ เลือกความคุ้มครองโรคร้ายแรงได้ โรคมะเร็งหรือไตวายเรื้อรัง พิเศษ! หากเลือกทั้ง 2 โรค ค่าเบี้ยถูกลงถึง 10%
✔ คุ้มครองการรักษาโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรังที่ทันสมัย เช่น Targeted Therapy, Immunotherapy, การปลูกถ่าย Stem Cell, การล้างไตแบบประสิทธิภาพสูง และการปลูกถ่ายไต เป็นต้น
✔ คุ้มครองเพิ่มเติมพิเศษค่าปรึกษาทางจิตเวช ค่าห้อง ค่ายา ค่ารักษา ตั้งแต่เริ่มรักษา
✔ หมดกังวล เป็นซ้ำก็คุ้มครอง สมัครได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 80 ปี คุ้มครองยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปี
✔ ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท

Care Plus
Care Plus
Care Plus

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย
– อายุ 30 วัน – 80 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง
– ดูแลถึงอายุ 99 ปี

สิทธิลดหย่อนภาษี
– ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท

จุดเด่น Care Plus
– เลือกความคุ้มครอง มะเร็ง ไตวายเรื้อรัง
– ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
– ครอบคลุมค่าปรึกษาทางจิตเวช

รับส่วนลดเบี้ยประกัน
– ส่วนลดสูงสุด 15%
– เป็นสมาชิก MTL Fit
– อายุ 18 ปี ขึ้นไป

หมายเหตุ

สัญญาเพิ่มเติม แคร์ พลัส พื้นที่ความคุ้มครอง เฉพาะประเทศไทย

 • สัญญาเพิ่มเติม แคร์ พลัส ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่
 • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้ แนบท้าย
 • ความคุ้มครองเป็นไปตามโรคและแผนที่ลูกค้าเลือก
 • การจ่ายผลประโยชน์ค่าใช้จ่าย ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็งและ/หรือโรคไตวายเรื้อรัง ดังกล่าว จะจ่ายสำหรับวิธีการบำบัดรักษาตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคทางจิตเวช จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 1% ของผลประโยชน์สูงสุด
  ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขข้อบังคับของสัญญาเพิ่มเติมนี้
  ภายใน 5 ปีกรมธรรม์ประกันภัยนับแต่ปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยเริ่มได้รับการรักษา
 • ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน เพื่อใช้รักษาต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็งและ/หรือโรคไตวายเรื้อรังทางอ้อม ไม่เกินกว่า 30 วันหลังจากการเข้ารับการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ไม่เกินกว่า 100,000 บาท ต่อการรักษาพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่ง
 • ระยะเวลารอคอยสำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้ 90 วัน
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
คำถามที่พบบ่อย

Q: สัญญาเพิ่มเติม แคร์ พลัส (Care Plus) เหมาะกับใคร?
A: เหมาะกับลูกค้าที่มีความกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็งหรือไตวายเรื้อรังซึ่งเป็นโรคยอดฮิตและมีค่าใช้จ่ายสูง ต้องการมองหาความคุ้มครองเพิ่มเติมที่ครอบคลุมนวัตกรรมการรักษาสมัยใหม่ ทั้งผู้ป่วยใน(IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองสำหรับโรคใดโรคหนึ่ง หรือซื้อทั้ง 2 โรคสำหรับโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรังก็ได้ตามต้องการ โดยความคุ้มครองจะเป็นไปตามโรคและแผนที่ลูกค้าเลือก นอกจากนี้ยังให้ความคุ้มครองในส่วนของโรคทางจิตเวชเพิ่มเติมเมื่อเริ่มการรักษาอีกด้วย

 

Q: ซื้อสัญญาเพิ่มเติม แคร์ พลัส (Care Plus) จะได้รับความคุ้มครองเมื่อใด?
A: โดยปกติประกันโรคร้ายแรงจะมีระยะเวลาที่ยังไม่เริ่มคุ้มครอง เพื่อป้องกันผู้ทำประกันที่รู้ว่าตัวเองป่วยหนัก ดังนั้นจึงมีเงื่อนไขที่ประกันจะเริ่มคุ้มครองภายหลังจากวันทำสัญญานับไปอีก 90 วัน

 

Q: เจ็บป่วยขึ้นมา สัญญาเพิ่มเติม แคร์ พลัส (Care Plus) ดูแลอะไรบ้าง?
A: หากซื้อสัญญาเพิ่มเติม แคร์ พลัส (Care Plus) ก็สบายใจได้เลย เพราะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็งและ/หรือไตวายเรื้อรังซึ่งเป็นโรคยอดฮิตและมีค่าใช้จ่ายสูง คุ้มครองทั้งกรณีผู้ป่วยใน(IPD) และ กรณีผู้ป่วยนอก(OPD) ครอบคลุมค่าหมอ ค่ายา ค่าผ่าตัด ค่ากายภาพบำบัด การตรวจวินิจฉัยขั้นสูง CT Scan, MRI, PET และ Gait scans เป็นต้น แบบเหมาจ่ายตามจริง และยังเสริมความคุ้มครองการบำบัดรักษาโรคทางจิตเวช ดูแลจิตใจของผู้ป่วยภายใน 5 ปี นับแต่ปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยเริ่มรักษา

 

Q : สัญญาเพิ่มเติม แคร์ พลัส (Care Plus) คุ้มครองรวมถึงค่าห้อง ค่าห้อง ICU ค่าอาหาร ด้วยหรือไม่?
A : สัญญาเพิ่มเติม แคร์ พลัส (Care Plus) คุ้มครองค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็งและ/หรือ
ไตวายเรื้อรัง ที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลตามวิธีการบำบัดรักษาที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าห้อง ค่าห้อง ICU ค่าอาหาร ยกเว้นเป็นค่าห้อง ค่าอาหาร สำหรับการบำบัดรักษาโรคทางจิตเวชที่เป็นความคุ้มครองเสริม ทั้งนี้หากลูกค้ามีประกันสุขภาพฉบับอื่นสามารถนำไปเบิกกับฉบับนั้นๆ ได้ตามสิทธิ์

 

Q: สนใจซื้อสัญญาเพิ่มเติม แคร์ พลัส (Care Plus) อยากรู้ว่าคุ้มครองยาวแค่ไหน?
A: หากคุณสนใจซื้อสัญญาเพิ่มเติม แคร์ พลัส (Care Plus) ก็สามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 80 ปี
(ต่ออายุได้ถึง 98 ปี) และคุ้มครองนานจนถึงอายุ 99 ปี

 

Q: มีโอกาสที่ค่าเบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติม แคร์ พลัส (Care Plus) จะปรับขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นหรือไม่?
A: เบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติม แคร์ พลัส (Care Plus) จะปรับตามอายุของผู้เอาประกันภัย

 

Q: สัญญาเพิ่มเติม แคร์ พลัส (Care Plus) สามารถลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?
A: เมื่อซื้อสัญญาเพิ่มเติม แคร์ พลัส (Care Plus) ก็สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด

 

Q: สัญญาเพิ่มเติม แคร์ พลัส (Care Plus) จำเป็นต้องซื้อพร้อมประกันชีวิตที่เป็นสัญญาหลักหรือไม่?
A: สัญญาเพิ่มเติม แคร์ พลัส (Care Plus) เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ ต้องซื้อพร้อมประกันชีวิตที่เป็นสัญญาหลัก

 

Q:  ซื้อประกันมะเร็งที่ไหนดี
A: หากคุณกำลังมองหา ประกันที่ดูแลโรคมะเร็ง และไม่รู้ว่าจะซื้อประกันโรคมะเร็งที่ไหนดี ความคุ้มครอง แคร์พลัส (Care Plus) จากเมืองไทยประกันชีวิต อาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้หายกังวัลเรื่องนี้ได้ โดยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรังทุกระยะ

 

Q: ซื้อประกันมะเร็งดีไหม
A: ปัจจุบันอัตราในการเกิดโรคมะเร็งมีแนวโน้มที่สูงขึ้น นับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลค่อนข้างสูง จึงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของประเทศไทยและทั่วโลก การมีความคุ้มครองโรคมะเร็งหรือประกันมะเร็ง จึงเป็นเรื่องที่ทำให้เราอุ่นใจ คลายความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อได้

 

Q: ประกันมะเร็งคุ้มครองอะไรบ้าง
A: ด้วยความคุ้มครอง แคร์ พลัส (Care Plus) จากเมืองไทยประกันชีวิต ประกันโรคร้ายที่ออกแบบมาเพื่อดูแลโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรังทุกระยะ สำหรับคุ้มครองวงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท ครอบคลุมนวัตกรรมการรักษาสมัยใหม่ทั้งผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) คุ้มครองการรักษาโรคมะเร็งทั้งแบบเคมีบำบัด แบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) การปลูกถ่าย Stem Cell และแบบ Immunotherapy รวมถึงคุ้มครองไตวายเรื้อรัง ครอบคลุมการรักษาปลูกถ่ายไต การล้างไตทั่วไป การล้างไตแบบประสิทธิภาพสูง (Online Hemodiafiltration) และการผ่าตัดเส้นฟอกไต คุ้มครองต่อเนื่องแม้เจ็บป่วยซ้ำ และเสริมการดูแลจิตใจของผู้ป่วยด้วยความคุ้มครองการบำบัดรักษาโรคทางจิตเวช คุ้มครองยาวๆถึงอายุ 99 ปี

กรณีที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง และ ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)

 

บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้สำหรับโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก เว้นแต่

1) ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ

2) โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมเริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก และในช่วงเวลา 3 ปีตั้งแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก

 

ข้อยกเว้นความความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติม แคร์ พลัส มีทั้งหมด 13 ข้อ เช่น

 

การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายที่เกิดจากการป่วย
(รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
– การตรวจรักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย หรือการให้ฮอร์โมนทดแทนใน
วัยใกล้หมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ
และการแปลงเพศ
– การตรวจสุขภาพ การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ หรือการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อให้มีผู้ช่วยดูแลทั่วไป การตรวจหรือการรักษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นสาเหตุของการรับตัวไว้ในโรงพยาบาล การตรวจวินิจฉัยการป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
– การรักษาหรือการบำบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
– การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน
– ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย เป็นต้น

การปรับเบี้ย

การปรับเบี้ยประกันภัย

บริษัทอาจปรับเบี้ยประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย ในอัตราเบี้ยประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนไว้ แล้ว อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

1) อายุ และชั้นอาชีพ ของแต่ละบุคคล

2) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ โดยบริษัทจะแจ้งผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน หรือวิธีการอื่นที่ผู้เอาประกันภัยให้ความยินยอม ไม่น้อยกว่า 30 วัน

การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง

สัญญาเพิ่มเติมนี้จะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้ ที่เกิดขึ้นภายใน 90 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ บริษัทจะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

Scroll to Top