PA Broken Bone

PA Broken Bone คลายกังวลทุกอาการบาดเจ็บและกรณีกระดูกแตกหัก

PA Broken Bone เป็นประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็กจนถึงผู้สูงอายุ สำหรับลูกน้อยเป็นเรื่องสำคัญที่คุณพ่อแม่ควรให้ความสนใจ เพราะวัยเด็กเป็นวัยที่อยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ทำให้อาจเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นได้ตลอดเวลาการทำประกันอุบัติเหตุเด็กไว้จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่อุ่นใจได้มากขึ้น สำหรับผู้สูงอายุการเลือกทำประกันอุบัติเหตุไว้ถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมาก เพระยิ่งอายุเยอะก็ยิ่งมีความเสี่ยงจากความเสื่อมถอยของร่างกาย อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ทำให้บาดเจ็บถึงขั้นเรื้อรังได้ การเตรียมพร้อมด้วยการทำ ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ ไว้ ดูแลคนที่คุณรักให้คุณคลายกังวลได้ยิ่งขึ้น

บาดเจ็บส่วนไหนก็ดูแลได้ครอบคลุม ทั้งกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายในจากอุบัติเหตุ ด้วยเงินชดเชย ประกันอุบัติเหตุสูงสุดถึง 200,000 บาท พร้อมรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 100,000 บาท โดยที่ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล เพียงแสดงบัตร Easy PA Credit คุ้มครองทั่วโลก 24 ชั่วโมง ประกันอุบัติเหตุนี้ยังคุ้มครองชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ เช่น สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง ที่เกิดจากอุบัติเหตุอีกด้วย ดังนั้นประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็กจนถึงผู้สูงอายุ จาก PA Broken Bone จึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่จะช่วยคลายกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ สมัครได้ง่าย ๆ ไม่ต้องตรวจสุขภาพใด ๆ ทั้งสิ้น ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 75 ปี นอกจากนี้ยังสามารถนำเบี้ย ประกันอุบัติเหตุ ไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้บางส่วนตามที่กรมสรรพากรกำหนดได้อีกด้วย

PA Broken Bone

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย
– อายุ 30 วัน – 75 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง
– คุ้มครองปีต่อปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
– จ่ายเบี้ยปีต่อปี

การตรวจสุขภาพ
– ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

จุดเด่น PA Broken Bone
– ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
– ไม่ต้องสำรองจ่าย
– คุ้มครองทั่วโลก 24 ชม.

PA Broken Bone

หมายเหตุ

  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
คำถามที่พบบ่อย

Q: ใครที่สามารถทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Broken Bone ได้บ้าง
A: แผน 1 200,000 บาท : ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 75 ปี 
แผน 2 300,000 บาท : ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 75 ปี 
แผน 3 500,000 บาท : ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 75 ปี
แผน 4 1,000,000 บาท : ทำได้ตั้งแต่อายุ 16 – 75 ปี
ทั้งนี้การพิจารณารับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

 

Q: ลักษณะอาชีพมีผลกับการพิจารณารับประกันของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Broken Bone หรือไม่
A: ลักษณะอาชีพมีผลกับการพิจารณารับประกันของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล  PA Broken Bone บริษัทฯ จะรับประกันภัยเฉพาะประเภทอาชีพ ชั้น 1 และ 2  โดย 
– ประเภทอาชีพ ชั้น 1 หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ หรือการจัดการ งานเสมียนหรืองานขาย ในธุรกิจหรือการค้า ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานประจำในสำนักงาน และรวมถึงการทำงานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับต่ำ
– ประเภทอาชีพ ชั้น 2 หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการ หรือพนักงานในธุรกิจหรือการค้า ซึ่งทำงานนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว หรือเป็นผู้ปฏิบัติทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะหรือกึ่งอาชีพเฉพาะ และบางครั้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักร หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพที่ต้องทำงานกลางแจ้งเกือบตลอดเวลา ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง

 

Q: ต้องตรวจสุขภาพไหม
A: ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ผู้ทำประกันต้องแจ้งข้อมูลสุขภาพตามจริงให้บริษัททราบ โดยการขอตรวจสุขภาพจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท

 

Q: ถ้าทำประกันนี้แล้วจะยังสามารถซื้อสัญญาอื่นเพิ่มเติมได้ไหม
A: ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้

 

Q: ประกันนี้สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ไหม
A: สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้บางส่วน ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383

 

Q: ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Broken Bone ให้ความคุ้มครองยังไงบ้าง
A: ให้ความคุ้มครองในกรณีที่เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร รวมถึงจะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ตามที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งที่ได้ซื้อไว้ ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย ขยายความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์    นอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายในจากอุบัติเหตุ (ยกเว้น อุบัติเหตุจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) โดยบริษัทให้ความคุ้มครองจากการเกิดอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก เป็นระยะเวลา 1 ปี

 

Q: การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล  PA Broken Bone ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์หรือไม่
A: ให้ความคุ้มครองในกรณีที่เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร  ที่เกิดจากอุบัติเหตุ รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย ขยายความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ โดยบริษัทให้ความคุ้มครองจากการเกิดอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก เป็นระยะเวลา 1 ปี

 

Q: หากเข้ารับการรักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้าหรือไม่
A: ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล เมื่อแสดงบัตร Easy PA Credit ในการเข้ารับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลคู่สัญญา ตามวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่ท่านเลือก 
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่สะดวกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทฯ ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอื่นๆ ได้ โดยสำรองค่าใช้จ่ายและนำใบรับรองแพทย์พร้อมใบเสร็จตัวจริงมาเบิกได้ที่บริษัทฯ 

 

Q: ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Broken Bone จะไม่คุ้มครองในกรณีใดบ้าง
A: ข้อยกเว้นความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Broken Bone มีทั้งหมด 23 ข้อ เช่น ไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
3. โรคกระดูกพรุนบาง(Osteoporosis)  หรือกระดูกหักจากพยาธิสภาพ (Pathologic fracture)
4. สภาพการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
5. การแตกหักซึ่งเป็นผลมาจากกระดูกที่มีพยาธิสภาพหรือเป็นผลมาจากโรคที่มาโดยกำเนิด เป็นต้น

 

Q: จะซื้อ ประกันอุบัติเหตุเด็ก หรือ ประกันอุบัติผู้สูงอายุ ที่ไหนดี
A: หากคุณกำลังมองหา ประกันอุบัติเหตุเด็ก เพื่อลูกน้อย หรือ ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ เพื่อพ่อแม่ ความคุ้มครอง PA Broken Bone จากเมืองไทยประกันชีวิตเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุณสามารถซื้อได้ จะช่วยดูแลคนที่คุณรัก บาดเจ็บส่วนไหนก็ดูแลได้ครอบคลุม ทั้งกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และบาดเจ็บอวัยวะภายในจากอุบัติเหตุ ด้วยเงินชดเชย ประกันอุบัติเหตุสูงสุดถึง 200,000 บาท(1) พร้อมรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 100,000 บาท(1) โดยที่ไม่ต้องสำรองจ่าย(2)

 

Q: ทำไมจึงต้องทำ ประกันอุบัติเหตุเด็ก หรือ ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ
A: เมื่อวัยเด็กของลูกน้อยคือการที่เขาต้องการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว มีความกระตือรือร้น อยากทำสิ่งต่าง ๆ มากมายและตลอดเวลา ซึ่งหลายครั้งอาจนำพาซึ่งการเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่เล็ก ๆ ไปจนถึงอุบัติเหตุที่อาจเป็นอันตรายได้ ดังนั้นหากคุณพ่อคุณแม่ทำประกันอุบัติเหตุเด็กสำหรับลูกน้อยไว้ย่อมช่วยให้หมดห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายที่อาจจะตามมาทีหลังได้

 

ส่วนการทำประกันอุบัติผู้สูงอายุให้กับพ่อแม่ของเรานั้นก็ถือเป็นการเตรียมความพร้อมช่วยลดความเสี่ยงเรื่องค่ารักษาพยาบาลได้ดี เพราะหากพ่อแม่อายุยิ่งเยอะความเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติเหตุแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลให้เป็นควมเจ็บป่วยเรื้อรังในระยะยาวได้ ดังนั้นการวางแผนและการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก ที่จะช่วยให้คุณและคนที่คุณรักคลายความกังวลในเรื่องอุบัติเหตุและค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้

บริการเสริมพิเศษ

บริการให้ความช่วยเหลือพิเศษ SOS (เฉพาะความคุ้มครองแผน 2 – 4) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. บริการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ภายในประเทศ และต่างประเทศ เช่น บริการฉุกเฉินใน การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย บริการให้คำแนะนำทางการแพทย์ทางโทรศัพท์ และบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาล การนัดหมายกับแพทย์ เป็นต้น
2. บริการให้ความช่วยเหลือด้านการเดินทางในต่างประเทศ เช่น บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำวีซ่าทั่วโลก บริการช่วยเหลือในกรณีกระเป๋าเดินทาง หรือหนังสือเดินทางสูญหาย และบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานฑูต อัตราแลกเปลี่ยน การฉีดวัคซีนที่จำเป็น สภาพอากาศทั่วโลกเป็นต้น

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ของการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Broken Bone มีทั้งหมด 23 ข้อเช่น ไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆอันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
3. โรคกระดูกพรุนบาง (Osteoporosis) หรือกระดูกหักจากพยาธิสภาพ (Pathologic fracture)
4. สภาพการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
5. การแตกหักซึ่งเป็นผลมาจากกระดูกที่มีพยาธิสภาพหรือเป็นผลมาจากโรคที่เป็นมาโดยกำเนิด เป็นต้น

Scroll to Top