ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์

ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ Universal Life Insurance

ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life Insurance) เป็นรูปแบบของประกันชีวิตที่นำเงินเข้ามาลงทุนในบัญชีเงินประกันชีวิตของคุณ แต่มีความยืดหยุ่นมากเมื่อเทียบกับประกันชีวิตควบการลงทุน คุณสามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของนโยบายเพื่อเหมาะสมกับความต้องการและเป้าหมายการเงินของคุณตลอดเวลา การันตีอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำปีแรก 4%* เลือกความคุ้มครองได้สูง ให้คุณสร้างแผนการเงินระยะยาว ส่งต่อความมั่นคง พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี

เมืองไทยยูแอล พลัส

เมืองไทยยูแอล พลัส

ประกันชีวิตที่ตอบโจทย์คุณได้ครบ การันตีอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำปีแรก 4%* เลือกความคุ้มครองได้สูง ให้คุณสร้างแผนการเงินระยะยาว ส่งต่อความมั่นคง พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี

Scroll to Top