ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เมืองไทยประกันชีวิต

เพราะชีวิตทุกวัยมันเจ็บป่วย
👩🏻 🧑🏻 🧓🏻 👴🏻

จะโรคเล็ก อย่างไข้หวัดใหญ่ จนถึงโรคแรง
อย่างโรคมะเร็ง หลอดเลือดสมอง ก็ต้องระวังมากขึ้น
แค่มีประกันสุขภาพเหมาจ่ายไว้ก็อุ่นใจ 💖
ปล่อยจอยค่ารักษาให้ประกันสุขภาพดูแลแบบเหมาๆ
คุ้มครองทุกวัย Gen ไหนก็คุ้มเวอร์

เหมาจ่าย Extra ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิต

ประกันสุขภาพแพ็กเล็ก จ่ายเบี้ยสบาย เลือกความคุ้มครองได้เต็มที่ตามความต้องการ สูงถึง 500,000 บาท ดูแลคุ้มทั้งอุบัติเหตุ โรคทั่วไป จนถึงโรคร้ายอย่าง โรคมะเร็ง โรคหัวใจ แอดมิตเมื่อไหร่ก็หมดกังวลเรื่องค่ารักษา สมัครได้ตั้งแต่อายุ 11 – 90 ปี ดูแลสุขภาพยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปี

D Health Plus ความคุ้มครองสุขภาพ

รับมือทุกปัญหาสุขภาพให้ดี ต้องมี D Health Plus ความคุ้มครองสุขภาพแพ็กกลาง ดูแลคุ้มทั้งโรคเล็กของคนเจนใหม่อย่าง โรคออฟฟิศซินโดรม โรคความดันโลหิตสูง โรคลำไส้อักเสบ ไปถึงโรคแรงอย่าง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน รวมถึงอุบัติเหตุ เหมาจ่ายครบทั้งค่าห้อง ค่ารักษาสูงถึง 5 ล้านบาท เบี้ยไม่แพง จ่ายสบาย ความคุ้มครองสุขภาพที่แสนดี ไม่ต้องรอแอดมิตก็คุ้มครอง สมัครได้ตั้งแต่อายุ 11-90 ปี ดูแลยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปี

Elite Health Plus เพิ่มความมั่นใจด้วยการรักษาเหนือระดับ

ความคุ้มครองสุขภาพแพ็กใหญ่จุใจ Elite Health Plus คุ้มครองสูงถึง 20 - 100 ล้านบาทต่อปี ดูแลครอบคลุมทั้งโรคทั่วไป และ โรคร้ายอย่าง โรคมะเร็ง โรคปอดอักเสบ โรคหัวใจ โรคไต ให้คุณอุ่นใจในการเลือกเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัยด้วยตัวคุณเอง ไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยเคมีบำบัด และ แบบ Targeted Therapy และ Immunotherapy รวมถึงการ วินิจฉัยโรคแบบ CT Scan และ MRI ไม่ต้องแอดมิต เลือกรักษาได้ทั่วโลก สมัครได้ตั้งแต่อายุ 11 – 90 ปี ดูแลยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปี

หมายเหตุ

– ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
– ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน หมายถึง ค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐานของโรงพยาบาลในประเทศไทย
– เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
– การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
– เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
– โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

Scroll to Top