ประกันลดหย่อนภาษี ปี 2566

วางแผนซื้อ ประกันลดหย่อนภาษี ปี 2566 กับเมืองไทยประกันชีวิต ก็ไปทำกิจกรรมที่ชอบในปีหน้าได้ฟิน ๆ!

ปีนี้ฉันจะวางแผนภาษีให้ตัวเอง…
การลดหย่อนภาษีเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้พร้อมบริหารจัดการในทุก ๆ ปี โดยการซื้อประกันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี หรือ ประกันบำนาญลดหย่อนภาษี ก็สามารถทำได้! กับเมืองไทยประกันชีวิต

เริ่มวางแผนซื้อ ประกันลดหย่อนภาษี 100,000 บาท

ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ ลดหย่อนภาษีได้

ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ ลดหย่อนภาษีได้

เริ่มต้นออมเงินเพื่ออนาคตที่มั่นคงกับประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ การันตีเงินคืนทุกปี เบี้ยที่จ่ายไม่สูญหายเมื่ออยู่ครบสัญญา เพิ่มโอกาสการลงทุนในดัชนีระดับโลกได้ทั้งผลตอบแทนและความคุ้มครองชีวิต พร้อมลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ให้คุณวางแผนไปทำกิจกรรมปีหน้าได้จัดเต็มมากกว่าที่เคย

ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษีได้
ลดหย่อนภาษีด้วยประกันสุขภาพ ไม่มีสะดุดเรื่องค่ารักษา!

ซื้อประกันให้ตัวเองใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท หรือซื้อให้พ่อแม่ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท คุ้มค่าสุด ๆ ดูแลเรื่องสุขภาพด้วยแผนประกันที่เลือกได้ตามใจ คุ้มครอง โรคมะเร็ง หัวใจ ไต โรคร้ายแรง โรคทั่วไปและอุบัติเหตุ วงเงินเหมาจ่ายตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท สมัครได้ถึงอายุ 90 ปี ดูแลยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปี

เลือกซื้อประกันสุขภาพจากเมืองไทยประกันชีวิต วัยไหนก็ใช่ ใครทำก็ฟิน

จัดเต็มซื้อ ประกันลดหย่อนภาษี 300,000 บาท

ประกันบำนาญ ลดหย่อนภาษีได้

เลือกประกันบำนาญแผนที่ใช่ ลดหย่อนภาษีได้เต็มที่ เกษียณมีเงินใช้

วางแผนซื้อ ประกันลดหย่อนภาษี ช่วงปลายปี แถมมีเงินใช้สบาย ๆ หลังเกษียณ ด้วยประกันบำนาญแผนที่คุณต้องการจ่ายเบี้ยสั้น ๆ เพียง 5 ปี การันตีมีบำนาญใช้ทุกปี ที่สำคัญคือใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท

วางแผนการเงินของคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยประกันบำนาญจากเมืองไทยประกันชีวิต ให้วัยเกษียณของคุณแฮปปี้กว่าใคร ปีหน้าอยากทำอะไรก็แพลนได้เต็มที่เลย

หมายเหตุ

– สำหรับประกันสุขภาพ ซื้อความคุ้มครองให้ตัวเองใช้สิทธิลดหย่อนได้สูงสุด 25,000 บาท และเมื่อรวมเบี้ยประกันสุขภาพเข้ากับเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปต้องไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา เราสามารถนำมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี
– สำหรับประกันบำนาญ หากไม่ได้ใช้สิทธิลดหย่อนสำหรับประกันชีวิตแบบทั่วไป เราสามารถแบ่งเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญไปหักลดหย่อนแทนเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไปให้ครบ 100,000 บาท ก่อนได้ จากนั้นจึงนำเบี้ยประกันชีวิตส่วนที่เหลืออีก 200,000 บาท ไปหักลดหย่อนในเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ
– ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
– การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
– เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
– เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
– โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

คำถามที่พบบ่อย

Q: ทำประกันลดหย่อนภาษีได้จริงหรือไม่?
A: การทำประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้จริง ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด โดยการทำ ประกันลดหย่อนภาษี แต่ละรูปแบบจะมีหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีที่แตกต่างกันออกไป

Q: ทำประกันลดหย่อนภาษีได้เท่าไร?
A: การทำประกันลดหย่อนภาษีแต่ละรูปแบบจะมีหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีที่แตกต่างกัน สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ ประกันลดหย่อนภาษี ได้ที่นี่  

Q: เบี้ยประกันสุขภาพที่ซื้อให้พ่อแม่ บุตรสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
A: เบี้ยประกันสุขภาพของพ่อแม่ สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี หากมีการแบ่งจ่ายเบี้ยประกันร่วมกับพี่น้อง ทุกคนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยจะต้องเฉลี่ยค่าเบี้ยประกันเท่ากัน นอกจากนี้ยังสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพของพ่อแม่คู่สมรสไปลดหย่อนภาษีได้อีก ในกรณีที่คู่สมรสไม่มีรายได้ โดยมีเงื่อนไข คือ
-เราหรือพ่อแม่คนใดคนหนึ่งอยู่ในประเทศไทยครบ 180 วันในปีนั้น ๆ
-พ่อหรือแม่แต่ละคนต้องมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 30,000 บาท
-สำหรับประกันสุขภาพพ่อแม่ ตัวเรา/คู่สมรส ต้องเป็นบุตรแท้ ๆ ตามกฎหมายของพ่อแม่
-เป็นประกันสุขภาพโดยบริษัทประกันในประเทศไทยเท่านั้น

Q: พ่อแม่ทำประกันให้ลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ พ่อแม่สามารถนำเบี้ยไปลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
A: การทำประกันให้บุตร พ่อแม่ไม่สามามารถนำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้ โดยพ่อแม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้เฉพาะส่วนค่าใช้จ่ายของบุตรตามที่รัฐกำหนดเท่านั้น

Q: ขอเอกสารลดหย่อนภาษีในส่วนของประกันได้จากที่ไหน
A: เมื่อทำการซื้อ ประกันลดหย่อนภาษี หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยสามารถดาวน์โหลดได้จากบริษัทประกัน และสำหรับการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตั้งแต่ปีภาษี 2563 เป็นต้นมา ผู้มีเงินได้ต้องแจ้งความประสงค์ให้บริษัทนำส่งข้อมูลไปยังกรมสรรพากร

Scroll to Top